Τηλεφωνική επικοινωνία: 2310559764

Πολιτική Cookies

Τα Cookies είναι μικρά αρχεία που αποστέλλονται από το λογισμικό διαχείρισης της ιστοσελίδας και αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή των χρηστών. Ορισμένες φορές δημιουργούνται και μεταφέρονται με την πρώτη εγγραφή στην ιστοσελίδα και στη συνέχεια χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό του υπολογιστή και την επαναλαμβανόμενη πρόσβαση στην ιστοσελίδα χωρίς να χρειάζεστε να γίνει σύνδεση επιταχύνοντας την πρόσβασή στην ιστοσελίδα και τις πληροφοριών που επιθυμεί να δει ο χρήστης. Η πλειονότητα των web browsers αποδέχεται cookies, αλλά μπορεί με την αλλαγή των ρυθμίσεων του browser να μην επιτρέπεται η μεταφορά.

Γίνεται χρήση Cookies συνεργατών :

LinkWise Cookies 
name : lkws_{cam_id}, description : cookie on advertiser's domain (goorganic.gr), purpose : contains unique click indentifier, sample : 123e4567-e89be12d3-a456-426655440000
name : lwst_{cam_id}, description : cookie on our domain (LinkWise), purpose : contains identifier of last referrer, sample : EX7B8tU0O3KmhA%3D%3D
name : lwst_{cam_id}, description : cookie on our domain (LinkWise), purpose : contains unique click indentifier, sample : 123e4567-e89be12d3-a456-426655440000
name : lwst_{cam_id}, description : entry in IE userData, purpose : contains unique click indentifier, sample : 123e4567-e89be12d3-a456-426655440000
name : lwst_{cam_id}, description : entry in HTML5 web storage, purpose : contains unique click indentifier, sample : 123e4567-e89be12d3-a456-426655440000

Χρήση Cookies της LinkWise
όνομα : lkws_{cam_id}, περιγραφή : cookie στο domain του διαφημιζόμενου (goorganic.gr), σκοπός : περιέχει αναγνωριστικό μοναδικoύ κλικ, δείγμα : 123e4567-e89be12d3-a456-426655440000
όνομα : lwst_{cam_id}, περιγραφή : cookie στο domain μας (LinkWise), σκοπός : περιέχει αναγνωριστικό του τελευταίου referrer, δείγμα : EX7B8tU0O3KmhA%3D%3D
όνομα : lkws_{cam_id}_cache, περιγραφή : cookie στο domain της LinkWise, σκοπός : περιέχει αναγνωριστικό μοναδικoύ κλικ, δείγμα : 123e4567-e89be12d3-a456-426655440000
όνομα : lkws_{cam_id}, περιγραφή : καταχώρηση στο ΙΕ userData, σκοπός : περιέχει αναγνωριστικό μοναδικoύ κλικ, δείγμα : 123e4567-e89be12d3-a456-426655440000
όνομα : lkws_{cam_id}, περιγραφή : καταχώρηση στην HTML5 web storage, σκοπός : περιέχει αναγνωριστικό μοναδικoύ κλικ, δείγμα : 123e4567-e89be12d3-a456-426655440000

Mείνετε σε επαφή

Ασφάλεια συναλλαγών

© Copyright 2024 - SIMPLE IDEAS IKE - Go Organic. All rights reserved
Designed and developed by NetApps Ltd